Preston Brown Womens Jersey Petebike.com
banner
     

Co nov�ho?

duben bike je hotový, 1x10 Shimano, RS SID, ZTR kola, Rubena plášt�, zbytek EASTON, FRM, FIZIK atd.

 

leden-b�ezen - vše šlo jak má, zima byla hodn� p�ív�tivá k nají�d�ní kilometr�, škoda jen �e nebylo kde jezdit na b�kách :-(, p�es zimu jsem hodn� jezdil ve skupin� 3-8lidí pom�rn� kvalitní tréninky v rozemezí 4-6hodin. na konci b�ezna m� p�ed prvním plánovaným startem skolila ch�ipka :-(

 

leden/2014 Po velmi náro�ném pracovním prosinci jsem bohu�el onemocn�l a neobešelo se to bez antibiotik, které jsem dobral 15.ledna, od té doby jde zatím vše docela dob�e. V sezón� 2014 budu op�t �lenem ELEVEN RUBENA Test teamu a na sezónu se u� hodn� t�ším.

 

prosinec/2014 se�teno a podtr�eno 26274 km

 

05.11. fotogalerie sezóna 2013

 

30.10. Dopln�ny výsledky